Året der gik

2017 nærmer sig med hastige skridt. Vi vil her på Bloksdal gerne kigge tilbage på året 2016 og komme med en lille beretning herom. Vi har i år deltaget på fire dyrskuer og fået fire ærespræmier. Ærespræmierne er tildelt Bloksdal Jæmatit -ET, Bloksdal Elana -ET og Bloksdal Linux -ET. På Hjørring Dyrskue blev Kristinas tyrekalv, Bloksdal Linux -ET, nr. 6 ud af 34 Charolais dyr og blev tildelt ærespræmie – lige foran Jæmatit og Elana. Til landsskuet lykke det os i år at få to ærespræmier, men her tilfaldt de så ikke Linux, men Jæmatit og Elana – Jæmatit fik endda tildelt 24 point. Sommerens sidste dyrskue var Hobro dyrskue, hvor Jæmatit blev bedste Charolais dyr og blev nr. 6 på tværs af alle racerne og naturligvis tildelt ærespræmie. Vi har igen i år solgt rigtig mange dyr både til levebrug og til slagt. Besætningen er efterhånden af ældre dato, så der er blevet og der vil i den kommende tid slagtet flere ældre og store dyr. Vores store tyr Daddy er her heller ikke mere – heldigvis solgt til en avler ikke så langt fra os selv. Vi vil gerne sig tak og på gensyn til alle der i det snart forgangne år har købt dyr eller kød hos os. Heldigvis er vi også i fuld gang med at forny besætningen. Vi ser med spænding frem til at følge alle de nye besætningsmedlemmer – nok specielt dem, som vi fik i slutningen af dette år. Her tænker vi specielt på de tre ET kalve, som vi har fået der alle ser gode ud og lover godt for fremtiden. I august måned var Kristina, Martin, Helle og Karsten i Frankrig for at holde ferie og se på Charolais. Vi har efterhånden fået en del gode venner dernede, som vi besøgte og så deres besætninger. Bl.a. var vi ved familien Clame, som Kristina arbejde for, for efterhånden mange år siden. Derudover besøgte vi Valériane og hendes familie. Valériane er en fransk pige, som sidste sommer var på besøg i Danmark, og var noget af tiden hos os. Vi besøgte også familien Sallé. Pierre Yves Sallé har bl.a. været dommer flere gange på Landsskuet og vi har købt embryoner af ham. Vi så bl.a. moren og helsøstre til vores tre nye ET kalve. Sidst men ikke mindst var vi ude at se den nystartet Charolais besætning, som vi solgte en polled kvie til sidste efterår. Fælles for alle besøg var en enorm stor gæstfrihed og venlighed – dette vil vi endnu en gang gerne takke for. Det var en rigtig dejlig tur og vi ønsker alle i Charolais moderland et godt nytår. Afslutningsvis vil vi gerne sige tak til alle gæster og besøgende vi har haft her på gården, men også folk vi har mødt rundt omkring på diverse skuer og i andre forbindelser. Vi ønsker alle et Godt Nytår.

Skriv et svar

Your email address will not be published.